Stwórz lub przeprojektuj
strategię marketingową swojej marki.

Współpracujemy z markami na każdym etapie tworzenia i rozwoju strategii marketingowej. Wykonujemy analizę strategiczną, definiujemy lub weryfikujemy persony, prowadzimy warsztaty strategiczne, budujemy lejki sprzedażowe i wdrażamy odpowiednie działania marketingowe nastawione na wzrost rozpoznawalności marki, zwiększenie sprzedaży i budowę długofalowych relacji z klientami.

empower

 your brand

Najlepszym momentem na podjęcie działań strategicznych jest tworzenie i rozwój produktu, planowanie sprzedaży oraz moment dynamicznego rozwoju, w którym zamierzamy skalować działania w oparciu o analizę dotychczasowych wyników i zwiększanie możliwości przedsiębiorstwa. Możemy spotkać się na samym początku, kiedy powstaje Twoja strategia biznesowa albo w chwili, kiedy zmiany rynkowe lub produktowe powodują konieczność zrewidowania założeń strategicznych marki.

Jeśli chcesz stworzyć silną markę i wprowadzić swój produkt do sprzedaży, możesz na nas liczyć w poniższych obszarach:

Opracowanie koncepcji marki

Opracowanie analizy strategicznej i strategii marketingowej.

Tworzenie spójnej komunikacji graficznej marki

Podczas pracy warsztatowej wyznaczymy wartości, misję oraz wizję organizacji.

W tym: analiza konkurencji, analiza trendów, opracowanie możliwych szans i zagrożeń, koordynacja badań jakościowych i ilościowych przed wprowadzeniem produktu na rynek, analiza i projektowanie CX, UX, ścieżek zakupowych klienta, lejków sprzedażowych).

W tym: pełna identyfikacja wizualna, księga znaku, brand book.

Opracowanie strategii działań partnerskich

Opracowanie strategii komunikacyjnej

Opracowanie planu rozwoju pracowników

Działania partnerskie mają za zadanie realizować cele marki (influencer marketing, marketing relacyjny w sektorze B2B, marketing lokalny).

W tym: instrukcje jak realizować wartości marki dla pracowników zespołu marketingu lub osób wyznaczonych do prowadzenia działań marketingowych i PR.

Plan rozwoju uwzględnia stworzoną strategię marketingową - przeszkolimy Twoich pracowników, jak świadomie budować działania marketingowe.